OLD MASTER RECREATION

About project

Old Master Recreation

Projekat osvijetljenja i rekreiranja starih mastera bio je prvi projekat V kursa Fotografije na studiju Grafickog dizajna na Univerzitetu Burch. Jako zanimljiv i kreativan projekat koji je imao za cilj rekreiranje i vjezbu postavljanja studijskog osvjetljenja.

Prvi zadatak bio je izabrati jedan Old Master, te simulacijom svijetla, poze, izgleda, raspolozenja rekreirati tu istu fotografiju. Bilo to kreiranje ili simuliranje neke naracije, ili odavnaje pocasti, ruagnjem, ismijavanjem, kritikovanjem tog istog Old Mastera

Rekreiranjem Old Mastera bila je jako dobra i kreativna vjezba koja je promjenila vidjenja i tok razmisaljnja kada su u pitanju fotografije, jer je nekako dala na znacaju i probudila samu bitnost o osvijetljenosti fotografije. Rekreiranjem ovog Old Mastera opokusao sam skuniti detalje koji su se najvise isticali na fotografiji, te ih modernizovati i uklopiti u prostu izvedbu, gdje sam pomocu bijele kosulje, perike i pogleda u lijevi gornji ugao, dobio zeljeni rezultat. Ali ipak “final touch” i samo raspolozenje slike dala je svijetlost koju sam u potpunosti rekreiro sa prednjim svijetlom i sjenama na potiljku i ledjima bas kao na orginalnoj verziji.